Morten Øyahals i NTS er prosjektansvarlig. Foto: NTS

Det er særlig fjorårets algekatastrofe som har gjort et slikt prosjekt aktuelt. Havbrukskonsernet NTS tok for et og et halvt år siden initiativ til et bredt samarbeid om kartlegging av beredskapsressurser.

– Selv var vi ikke berørt av algeoppblomstringen, forteller prosjektansvarlig Morten Øyahals i NTS til Tekfisk.

Oppdrett og transport

Prosjekteier NTS har en fot i mange næringer som kan rammes av større hendelser.