Pengene skal brukes til å finne ut mer om hvordan flytende vindturbiner i Nordsjøen påvirker fiskebestander, melder instituttet på sine nettsider.

Fokus på sild og makrell

– Utviklingen innen havvind skjer veldig raskt. Vi vil bruke den første havvindparken i Norge til å skaffe kunnskap om effekter av flytende turbiner, slik at denne kunnskapen kan brukes ved planleggingen av senere utbygginger, sier prosjektleder Karen de Jong til HIs nettside.

Målet for prosjektet er å finne ut hvordan økosystemet reagerer når Equinor bygger ut Hywind Tampen-anlegget i Nordsjøen. Fokus er på de pelagiske fiskebestandene, som sild og makrell.

Første steg for forskerne i HI-prosjektet blir å plassere ut en observasjonsplattform som skal samle data fra Tampen-anlegget. Plattformen består av en modul med ekkolodd og mikrofon som skal stå fast på havbunnen, og en større flytebøye utstyrt med kamera og ulike sensorer.

– Avgjørende for oss

Målet er å se om turbinene fungerer som såkalte «fish aggregating devices» (FAD), som trekker til seg pelagisk fisk, og om dette fører at fiskebestandene blir større. Kamera vil også fanget opp interaksjoner mellom fisk og sjøfugl. I tillegg vil effekter av støy og oppvelling bli studert, melder HI.

Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag sier i en uttalelse på Fiskarlagets nettsider at de er fornøyd med at det nå kommer på plass penger for å forske på effekter av havvind.

– Dette er avgjørende for oss og av stor betydning for en mer forsvarlig og kunnskapsbasert utbygging av vindkraftverk til havs, sier seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag.

Forskningspenger til havvind

I revidert statsbudsjett for 2022 vedtok Stortinget å bevilge 10 millioner kroner ekstra til HI for å styrke kunnskapen om effektene som både vindkraft og havbruk til havs har på fiskeriene.

Regjeringen foreslo også å bevilge 65 millioner kroner til kartlegging av havbunnen i utlysingsområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. HI viser til at de er kjent med at flere av havvindselskapene selv har sett av penger til kartlegging.