Det er det økende presset mot den tradisjonelle kystflåten generelt og juksafiskerne spesielt, som er utgangspunktet for forskning som setter som mål å «finne de beste løsningene» for den minste flåten.

– Uten sjarkflåten og den mindre kystflåte vil mange kystsamfunn smuldre hen, sier forsker Roger Larsen.

Samarbeidende trio

Den tverrfaglige forskertrioen fra Norges fiskerihøgskole som står i spissen for prosjektet er prosjektkoordinator Melania Borit, som er jurist og fiskeriforvalter, fiskeriteknolog Roger Larsen, og fiskeribiolog Jorge Santos.

Roger Larsen, prosjektkoordinator Melania Borit og Jorge Santos står i spissen for forskningsprosjektet AFO-JIGG.