CageEye har utviklet et verktøy som overvåker laks og ørret i merdene og gir beskjed om hvordan fisken har det og hvordan den spiser.

Fabrikken på Terråk har utvidet virksomheten og skal blant annet produsere spesialdelene til disse sensorene som måler fiskens adferd i merden, samt tilhørende utstyr.

Høsten 2019 ble NorseAqua en del av CageEye. Selskapene jobber nå sammen om utvikling av nye løsninger, salgsarbeid, operasjonell virksomhet og support, går det fram av en pressemelding fra CageEye. De fullbyrder altså samarbeidet ved å flytte all produksjon av produktene sine til Terråk i Bindal kommune,

– Fabrikken på Terråk har et godt omdømme for sin hardtarbeidende, lojale og dyktige stab. For oss var det et enkelt valg å flytte maskinvare-produksjonen til Terråk, uttaler daglig leder i CageEye, Bendik S. Søvegjarto, i meldingen.

Bendik S. Søvegjarto, daglig leder i CageEye. Foto: CageEye

Siden 2014 har fabrikken på Terråk produsert løsninger innen rensefisk utstyr, fôrspredere og annet oppdrettsutstyr, både for kunder i Norge og resten av Europa.

– Robuste løsninger er viktig for havbruksnæringen. Miljøforholdene ved et oppdrettsanlegg kan være svært krevende. Man ønsker ikke at noe skal ryke under en storm, og det er viktig at utstyret er solid og holder høy kvalitet. På Terråk har vi lang erfaring med å produsere utstyr for havbruksnæringen som tåler en trøkk, sier daglig leder i NorseAqua, Sveinung Kristiansen, i samme melding.