Den nye lakselusforskriften er nå sendt på høring, og oppdretterne må komme med sine innspill innen 6. april.

Lakselus er en av de største utfordringene i oppdrettsnæringen og Mattilsynet er tydelig på at denne høringen er en av de viktigste for oppdrettsnæringen i år:

- Dagens lakselusforskrift er snart åtte år gammel og gått ut på dato. Det har skjedd mye både på kunnskaps- og teknologifronten som gjør at vi trenger en ny forskrift, sier Elisabeth Wilmann, direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.