Selfa-eier og Hymatech-gründer Erik Ianssen dro et lydhørt messepublikum gjennom den elektriske og hybride reisen det 150 år gamle selskapet har tatt det siste tiåret.

– Vi har faktisk solgt for nesten 100 millioner kroner siden vi la om til ikke å produsere rent fossile fartøy.