Selfa-eier og Hymatech-gründer Erik Ianssen dro et lydhørt messepublikum gjennom den elektriske og hybride reisen det 150 år gamle selskapet har tatt det siste tiåret.

– Vi har faktisk solgt for nesten 100 millioner kroner siden vi la om til ikke å produsere rent fossile fartøy.

Samtidig som han har vært en spydspiss for elektrifisering og hybridifisering gjennom egne selskap, har Ianssen blitt primus motor og prosjektleder for det tverrfaglige, grønne konsortiet Zerokyst.