Innføringen av sporing og rapportering, VMS og ERS (se faktaboks lenger nede i saken), omfatter i første omgang 570 fiskebåter mellom 11 og 15 meter.

Det er ennå litt tidlig å si noe om hvor mange brukere som har koblet seg på, forteller Anders Østreim i Fiskeridirektoratet til Fiskeribladet.

– Nå kom det akkurat en ny.

Østreim leder norsk FMC, altså avdelingen for fiskeriovervåkning ved direktoratet. I dag 1. juli, og egentlig gjennom hele overgangsperioden frem til 1.