Fredag melder Havforskningsinstituttet at det endelige kvoterådet for 2022 er 95.000 tonn.

Forskerne viser til at årets tobistokt viser en ganske svak rekruttering av 2021-årsklassen. I tillegg har forskerne funnet veldig lite tobis på Engelsk Klondyke og på Vikingbanken helt i nord.

Få ettåringer

– Under årets tokt har vi sett middels til svak rekruttering av 2021-årsklassen, altså ettåringene. Mengden tobis er som forventet for eldre årsklassene, sier bestandsansvarlig og forsker Espen Johnsen i en artikkel på instituttets nettsider.

Forskerne anbefaler at forvaltningsområdene 1-3 blir værende åpne for tobisfiske i perioden fra 15. april til 23. juni.

Overraskende lite

Instituttet viser til at Johnsen og forskerkollegaene ble overrasket over hvor lite tobis de så i forvaltningsområde 4, altså det nordligste av de sørlige tobisområdene.

– Der er det veldig lav biomasse i år. Det er litt oppsiktsvekkende at vi finner så lite tobis – spesielt på Engelsk Klondyke siden dette feltet har vært viktig for tobisfisket de siste årene. Men det er som forventet at det er lite tobis nord for Engelsk Klondyke, sier Johnsen.

Bestanden i forvaltningsområde 4 og på Vikingbanken (forvaltningsområde 5) vurderes til kritisk lav, skriver instituttet.