Byggestart ble markert ved verftet Severnaya i St- Petersburg i forrige uke.

«Gandvik-3» bygges for det russiske fiskeriselskapet LLC FC Virma i Karelia-regionen.

Torsk og hyse

Avtalen om bygging av skipet ble inngått mot slutten av fjoråret, og i mars kom meldingen om at det er Marin Teknikk som skal stå for designet.

Virma planla i utgangspunktet å bygge to autolinefartøy.

- Avgjørelsen om å bygge enda et fartøy av denne typen er tatt basert på behovet for å oppdatere en aldrende fiskeflåte, sier administrerende direktør Ivan Pasynkov i Virma til IntraFish.