Den norske forskeren Georg Sars jobbet med små hoppekreps på