Mowi har søkt om totalt 68 utviklingstillatelser til fem ulike prosjekter. Status er nå som følger: Beck-cage: Offshore