Mowi har søkt om totalt 68 utviklingstillatelser til fem ulike prosjekter. Status er nå som følger:

  • Beck-cage: Offshore nedsenkbare bur. Søkt om 6 tillatelser. Endelig avslag
  • Skipet: Oppdrett i bulkskip. Søkt om 6 tillatelser. Endelig avslag
  • Marine Donut: Heldekkede, lukkede enheter. Søkt 6 tillatelser, har fått 2. Realisering usikker
  • Aquastorm: Merder senket ned på havdypet. Søkt om 36 tillatelser. Fikk avslag hos direktoratet, er under klagebehandling hos departementet
  • Egget: Lukket, flytende konstruksjon. Søkt om 14 tillatelser. Har fått 6, men må bygge