Det har vært mye frem og tilbake for Mowi og Hauge Aquas planer for konseptet «Egget». Men nå har Nærings- og fiskeridepartementet fattet et endelig vedtak, som ikke kan påklages, skriver IntraFish.

Fasiten er at Mowi fikk seks tillatelser, og må bygge «Egget» i sandwich FRC, det vil si kompositt.

Mange klager

Frem til det endelige vedtaket har det vært en lang prosess, med flere klager. Opprinnelig søkte selskapet om 14 tillatelser. De fikk tilsagn om fire, noe de påklaget, og fikk omgjort til seks.