De kommende seks årene skal FISK 4.0 utvikle kunnskap og bygge forskningskapasitet for verdiskapning og omstilling i marin og maritim sektor i Møre og Romsdal, skriver Møreforsking i en pressemelding.

Prosjektet tar utgangspunkt i havfiskeflåten og skal gi ny kunnskap om nye automatiserte systemer for håndtering av store mengder råstoff, samtidig som man opprettholder høy kvalitet.

– Forskningen skal gjøre det mulig for industrien å effektivisere, automatisere, digitalisere, spare kostnader, og å heve kvaliteten på produktene ytterligere. Dette gleder vi oss til å dra i gang og se fruktene av, sier prosjektleder Wenche Emblem Larssen hos Møreforsking i meldingen.

Ny teknologi

Industri 4.0 er en betegnelse på den fjerde industrielle revolusjon hvor integrasjon, digitalisering og vareflyt er sentrale begrep. Arbeidet til Møreforsking vil handle om samhandling mellom biologisk og teknologisk kunnskap slik at produkter og prosesser kan kobles mot automatikk og sensorteknologi.

Fisk 4.0 ser hele verdikjeden i sammenheng og vil bidra til å akselerere omstilling og redusere risiko for havgående fiskeflåte og tilhørende verdikjeder, skriver Møreforsking. Dette skal skje gjennom utvikling av nye teknologiske løsninger og kartlegging hvordan fabrikkløsningen påvirker konstruksjon av fartøyet og kvaliteten på råstoffet.

Næringslivet er med

Møreforsking er søker og prosjekteier og har utformet søknaden sammen med NTNU Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk.

Disse næringsaktørene er klare til å delta: Havfisk, Nordic Wildfish, Optimar, Technotherm, Skiptsteknisk og gruppen «Norwegian sea Frozen at sea».

Det er også første gang alle de tre næringsklyngene i fylket er med i ett og samme prosjekt, skriver Møreforsking: NCE iKuben, NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime Cluster.