I en pressemelding denne uken meldte Moen Marin at de lanserer den mobile powerbanken eCount, som ifølge selskapet «gjør det mulig å lade hvor du vil».

Ladetårn med batterier

– Fartøyer, fôrflåter og utstyr som drives av landstrøm eller batterier er på full fart inn i havbruksnæringen, men elektrifiseringen møter en utfordring: tilgang på strøm. Kraftnettet ute ved kysten er mange steder ikke dimensjonert for å hurtiglade fartøyer, og å oppgradere lokale kraftnett er lite realistisk. Det koster for mye, skriver selskapet i meldingen.

Moen Marin legger til at underdimensjonert kraftnett også har vært en utfordring under elektrifiseringen av fergetrafikken langs kysten.

– Å oppgradere lokale kraftnett er så kostbart at hverken fylkeskommuner eller rederier vil ta den regningen. Løsningen har derfor vært å bygge ladetårn med batterier på fergeleiene, der strøm kan «mellomlagres». Disse tårnene lades mens fergene er ute i sjøen. Når fergene ligger ved kai, hurtiglades de så fra ladetårnene, skriver selskapet.

eCount
  • Powerbankløsning Moen Marin lanserer.
  • Produseres av teknologibedriften ZEM AS fra Høvik.
  • ZEM ble grunnlagt i 2009, og arbeider mye med batteriløsninger. Selskapet leverte sitt første maritime batterisystem til Eiesvik Offshores båt Viking Queen i 2015.

Moen Marins mellomlagringsløsning er i form av mobile powerbanker, og kan ifølge selskapet fylles opp om natten, når strømmen er billigst.

– Dermed kan du hurtiglade fartøyer, flåter og utstyr på dagtid, og produsere enda lenger elektrisk, enda mer bærekraftig, skriver selskapet videre.

Elektrisk eller hybrid fremdrift

Selskapet viser til at de i 2019 stilte med sitt første fartøy med hybridelektrisk fremdrift på Aqua Nor-messen i Trondheim, og at de per september 2021 har fem fartøy i drift, og leverer ytterligere fem i løpet av høsten.

– Alle våre båter kan leveres med elektrisk og hybrid fremdrift. Dette bidrar til betydelig mindre klimautslipp og lokal forurensning. I tillegg gir det bedre arbeidsforhold for mannskapet ved at støy og vibrasjoner reduseres kraftig. Drifts- og vedlikeholdskostnader vil også reduseres, uttaler prosjektingeniør Vegar Livik i Moen Marin i meldingen.

Selskapet peker på prognoser for 2022 som tilsier at halvparten av nybyggene som Moen Marin AS leverer neste år kommer til å ha elektrisk eller hybrid fremdrift.