For et drøyt år siden meldte Moen Marin at de vurderte å få inn en eller flere strategiske partnere for internasjonal satsing. Foreløpig har de ikke kommet til noen løsning.

– Vi er fortsatt åpne for å få med en medeier i en eller annen form, enten ved salg, delsalg eller emisjon. Så er det ikke slik at vi har det travelt, eller at vi er nødt til å gjøre det. Moen Marin utvikler seg i en internasjonal retning uavhengig av nye medeiere eller ikke. Vi har allerede solgt 3–4 båter til Canada og 3–4 til Skottland, og ser på muligheter i Chile. Vi har veldig mange henvendelser fra utlandet, sier styreleder Hermod Holte Fledsberg til IntraFish.

Moen Marin konstruerer og selger arbeidsbåter til oppdrettsnæringen under merkenavnet Nabcat. Byggingen skjer ved verft i utlandet (hovedsakelig Kroatia).

Moen Marin

  • Et selskap som konstruerer og selger arbeidsbåter under navnet Nabcat. Selve byggingen gjøres av verft i utlandet
  • Er eid av Moen Marine Group, som igjen er eid av Halle Ragnar Sivertsen, Harry Bøe, Børge Lorentzen og Roald Dolmen
  • Konsernet Moen Marine Group omfatter også selskapene Moen Marine Service, Moen Ship Management, Moen Eiendommer, Nærøysundet Kystservice og Skamik (19 %)
  • Har hovedkontor på Kolvereid, nord i Trøndelag

Vurderer ny tørrdokk med hall over

Parallelt med båtsalget, jobber konsernet med en rekke andre selskaper og prosjekter. Nærøysund Kystservice, som er et heleid datterselskap av konsernspissen Moen Marin Group, har planer om å bygge isolert hall over dagens 120 meters tørrdokk, samt ei ny og større tørrdokk på Ottersøy utenfor Rørvik, nord i Trøndelag.

– Det er en omfattende sak. Vi har ei 120 meters dokk der i dag, men har gjort klar for å bygge ei større tørrdokk ved siden av, som vi vil bygge en isolert hall over. I hallen vil vi ha kontrollert klima og temperatur, noe som vil gjøre oss i stand til å male og vedlikeholde brønnbåter, ferger og andre båter også på vinteren. Det er på vinteren det er lavsesong og mindre håndtering av fisk, og mest hensiktsmessig å gjøre vedlikehold. Så er det ikke mulig å male om det er 20 minus ute, og det er stor mangel på isolerte haller hvor dette kan gjøres langs norskekysten, sier Fledsberg. Han understreker at konsernet «investerer og satser tungt». Området er allerede sprengt og klarert for hallen.

Ser på ulike løsninger

Fledsberg sier at investeringen med dokk og hall er anslått å koste rundt 150 millioner kroner, men at det er veldig avhengig av hvilke tekniske løsninger en ender opp med.

– Det jobber med design og engineering, hvor vi ser på ulike løsninger. Til dette er vi ikke avhengig av nye eiere, men vi kan gjerne tenke oss å ha strategiske samarbeidspartnere, med eller uten medeierskap, sier han.

Moen Marin Group eier fra før en slip på Kolvereid, litt sør for Rørvik.

– Den brukes hovedsakelig til vedlikehold og ombygging av arbeidsbåter, den er ikke stor nok for brønnbåter. I tillegg bygger vi 1–2 mindre båter der per år, sier styrelederen.

<quarterlyReport year="2017" quarter="4" company="MOEN MARIN AS" marketValue="-" currency="NOC"><operatingRevenue year1="2017" valueYear1="387,0" year2="2016" valueYear2="290,1" change="33,4"></operatingRevenue><operatingEarnings year1="2017" valueYear1="26,9" year2="2016" valueYear2="24,1" change="11,6"></operatingEarnings><profitBeforeTax year1="2017" valueYear1="28,4" year2="2016" valueYear2="23,3" change="21,9"></profitBeforeTax><annualResult year1="2017" valueYear1="22,6" year2="2016" valueYear2="18,2" change="24,2"></annualResult><operatingMargin year1="2017" valueYear1="7,0" year2="2016" valueYear2="8,3" change="-15,7"></operatingMargin><totalEquity year1="2017" valueYear1="39,3" year2="2016" valueYear2="22,6" change="73,9"></totalEquity><totalAssets year1="2017" valueYear1="124,8" year2="2016" valueYear2="121,7" change="2,5"></totalAssets><totalLTDebt year1="2017" valueYear1="0,0" year2="2016" valueYear2="0,0" change="-"></totalLTDebt></quarterlyReport>
Nøkkeltall MOEN MARIN AS (tall i millioner kroner)
20172016Endring
Inntekter387,0290,133,4 %
Driftsresultat26,924,111,6 %
Resultat før skatt28,423,321,9 %
Årsresultat22,618,224,2 %
Driftsmargin7,0 %8,3 %-15,7%
Egenkapital39,322,673,9 %
Totalbalanse124,8121,72,5 %
Langsiktig gjeld0,00,0