Merete Kristiansen er siviløkonom fra Nord Universitet. Hun har lang erfaring med markeds- og forretningsutvikling og kommer fra stillingen som kommersiell direktør i Nordlaks-konsernet.

– Jeg kjenner Akvaplan-niva som en ledende leverandør av rådgivnings- og FoU-tjenester både nasjonalt og internasjonalt. Jeg er veldig glad for å nå skulle få lede denne solide kunnskapsorganisasjonen med et viktig samfunnsoppdrag, sier Kristiansen i en pressemelding.

Hun har lang fartstid fra Norges sjømatråd, blant annet som markedsdirektør og som fiskeriutsending i Italia og Sørøst-Asia. Kristiansen har også betydelig erfaring som styremedlem i selskaper innen bank, turisme, forskning og handel. Hun er opprinnelig fra Sandefjord, men har bodd i Tromsø i 23 år.

– Vi er trygge på at Kristiansens markedskompetanse, ledererfaring og personlige egenskaper gjør henne svært godt egnet til å videreutvikle Akvaplan-niva til det beste både for medarbeiderne, selskapet og NIVA-gruppen som helhet, sier Greta Bentzen, styreleder i Akvaplan-niva i meldingen.

Kristiansen tiltrer stillingen 1. mars 2020.