– Standardisering er veldig, veldig viktig. Ta noe enkelt som vannkvalitet, skal det måles på 5, 10 eller 30 meter. Alle gjør det litt forskjellig. Data er nesten ikke sammenlignbare slik de er i dag. Det er bransjens eget ansvar å ta grep her, sa Trond Henriksen, som er er strategi– og teknologidirektør i IT–selskapet Atea

.

- Må være samarbeid

Dag Sletmo i DNB er enig.

– Standardisering er viktig. Kanskje en må tenke på konkurrentene som frenemies – de kan også være dine venner. Se på hvordan en har gjort det med Vipps. Det er ikke et DNB–selskap, men nå 106 banker som eier sammen. Hovedkonkurrenten til DNB i dag er kanskje ikke Nordea, men Apple eller Amazon, sa Sletmo.

De ble istemt av Brit Tørud, fiskehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet:

– Vi kommer ikke utenom standardisering, men fisken må være i sentrum. En skal alltid huske at vi produserer et levende dyr, sa hun.

I tillegg til å være enige om behovet for standardisering, var de tre stort sett enige i at det er bransjen selv som må gjøre det, skriver IntraFish.

– Det er viktig at dette er et samarbeid mellom offentlig og næring, men det er næringen som må ta initiativet, sa Tørud.

Oppdretterne må eie egne data

Sletmo mener at en stor og kraftig aktør bør ta initiativet.

– Det kan være bransjeorganisasjoner, NCE Seafood Cluster eller for eksempel Marine Harvest, selv om det siste kanskje kan virke litt urovekkende for et lite familieselskap, sa bankmannen, før han trakk nok en analogi til banknæringen:

– Her har EU nettopp pålagt bransjen den såkalte PSD2–reguleringen. Kort fortalt går det ut på at kundene eier sine egne data, men at de skal standardiseres og dermed lett flyttes over slik at kundene står fritt til å bytte bank på en smidig måte.

Alle aktørene, inkludert Atea, er også skjønt enige i at i oppdrettsnæringen må det også være slik at oppdretterne eier sine egne data.

– Til nå har leverandører tviholdt på data. En leverandør som leverer slakteutstyr har som en del av kontrakten at de eier dataene. Det er helt et horribelt utgangspunkt, sa Henriksen i Atea.

Stadig flere med i AquaCloud

Björgólfur Hávarðsson i Seafood Innovation Cluster ga en orientering om bransjens eget stordata-initiativ, AquaCloud.

– Med dette prosjektet viser vi verdien av å knuse data. Det har vært en interessant reise som begynte med noen få merder som vi fikk data fra. Det har økt gradvis, og nå får vi fra rundt 2200 merder. Det er en suksess for prosjektet og oppdretterne, som har modnet og vist at de kan ta ansvar. Det er en forbløffende stor åpenhet, sa Hávarðsson.

Både store og små oppdrettere bidrar med data til prosjektet.

– De store og små snakker samme språk. Vi har nå 40,2 prosent av produksjonsvolumet i Norge med i prosjektet. Det er viktig at vi er mange, da er vi nok til å ha en impact, sa han.

Ved hjelp av analyser fra IBM Watson kan de nå estimere sterkt lusepress 2–3 uker før det oppstår. Det gjør at oppdretterne har tid til å forberede seg.

– Og med en liten tvist på modellen kan vi se hvordan virus og sykdommer sprer seg, sa han.

En utfordring i prosjektet har vært problematikken rundt innsideinformasjon, da flere børsnoterte selskaper deltar.

Hávarðsson var nylig med på en samtale

. Her kan du høre podkasten:

Sjømat Norge: – Veldig svart / hvitt

Jon Arne Grøttum, havbruksdirektør i Sjømat Norge, mener at panelet var veldig svart/hvitt.

– Det som sier stemmer ikke helt. Det finnes for eksempel standarder for hvordan vi måler oksygen – hvor i merden vi gjør det, og på hvilket dyp. Norge har generelt tatt en internasjonal rolle på standarder, både på utstyr og lus, sa han.

Ifølge Grøttum har jobben med ytterligere standardisering allerede startet.

– Vi har etablert et samarbeid med landbruket, hvor også Nærings- og fiskeridepartementet er inne. EU har gjort mye, som å etablere best practice. Landbruk og havbruk er på mange måter ganske like, sa han.

Han mener også at debatten er preget av at ulike aktører vil selge sine tjenester.

– Det mest sentrale i diskusjonen er forvaltning av data. Alle ser seg selv i sentrum, og da er det vanskelig å se på data som en ressurs. Atea, IBM og alle forsøker å posisjonere seg – det må næringen være bevisst på. Det er næringsorganisasjonen som må ta styringen på dette, mener Grøttum.