– Vi har slitt litt med å få strømforsyning til tomten. Det er hovedgrunnen til forsinkelsen. En må ha strøm for å starte opp produksjonen, sier konsernsjef Alf Helge Aarskog til IntraFish.

Ifølge ham er det ett selskap som har monopol på arbeidet de må få utført.

– De har dessverre brukt lengre tid enn de burde.

20 millioner euro dyrere

Samtidig er kostnadsanslaget for fabrikken økt, fra tidligere 120 millioner euro, til nå 140 millioner euro (ca 1,3 milliarder kroner). I en tidligere pressemelding om fabrikken, opererte selskapet med anslaget 110 millioner euro.

– Byggingen av bryggeanlegget har blitt dyrere enn antatt, og utstyret er også noe dyrere enn vi først anslo.

Spesial–fabrikk

Planen var å starte prøveproduksjon i fjerde kvartal – det blir i stedet i første kvartal. Det ventes full produksjon fra andre halvår 2019.

– Fabrikken får en planlagt kapasitet på 175.000 tonn i året, og koster 140 millioner euro. Det er åpenbart mye, men en skal huske at dette er en spesialisert fabrikk, som også skal produsere settefiskfôr, økologisk fôr og spesialfôr, sier Aarskog.