Det vert då eit spørsmål kva vi gjer med manglande kunnskap. Det opplagde svaret er å skaffe kunnskap, men skal ein i mellomtida