Det vert då eit spørsmål kva vi gjer med manglande kunnskap. Det opplagde svaret er å skaffe kunnskap, men skal ein i mellomtida bruke «betre føre var» og kva konsekvensar skulle det få for korleis vi handterer plast?

Nyleg hadde eg gleda av å få halde innlegg det første fysiske vitskapelege møtet sidan nedstenginga i mars. Faget var miljøkjemi. Mitt eige faglege innan mat og ernæring har stort sett vore innan effektar av tungmetall, men det som kjem opp i aukande grad, er problemstillingar knytt plast.