Flåten som skal kartlegge makrellbestanden i år består av seks fartøy fra fem land. Ringnottrålerne «Eros» og «Vendla» er leid inn for de norske forskerne. De øvrige deltakerne i toktet