Flere oppdrettsselskaper og fiskere er blant aktørene som er med på prosjektet som skal teste ut fiske i sikkerhetssonen rundt merdene. Et resultat kan bli forbedret samliv mellom oppdrettere og fiskere – og lettere tilgang til nye lokaliteter.

Et stykke vei

Tidligere prosjekter, blant annet ved Havforskningsinstituttet, har også sett på dette med fiske ved oppdrettsanlegg.

– Vi har sett at tidvis kan du få greie fangster i teiner som du setter under oppdrettsanlegg. Men derfra til å si at vi kan anbefale et fiskeri, er det et stykke vei, sier prosjektleder Odd-Børre Humborstad fra Havforskningsinstituttet.