Når makrellen dør endrer den farge – fra grønn til blå. Etter å ha observert at levende makrell også kan være blå lurte en gruppe forskere på om dette skjer fordi fisken blir stresset. Det viste seg å stemme, melder Sintef.

– Vi har klart å vise at skinnfargen endrer seg når makrellen utsettes for høyt stress. Kunnskapen kan blant annet brukes til å ta vare på fiskens velferd og øke kvaliteten på fangsten, forteller Sintef-forsker Guro Møen Tveit i en melding på Sintefs nettsider.

Guro Møen Tveit, forsker ved Sintef Foto: Sintef

Stor stressfaktor

Såkalt trenging når nota hales inn, er en stor stressfaktor for makrellen og det påvirker kvaliteten på fangsten.

– Hvis man kan kjenne igjen stress og regulere fangsten deretter, vil det være bra både for overlevelse av fisk som eventuelt slippes fri, samt for kvaliteten på fangsten som ender opp hos forbruker. Dette vil definitivt bidra til økt bærekraft i fiskeriet, oppsummerer Tveit.

Ved å se når fisken er stresset vil man ved bruk av fremtidig teknologi kunne gjøre nyttige justeringer i fangstprosessen, viser Sintef til.

Et overvåkningssystem

– Vi ser for oss et overvåkningssystem i nota som kan hjelpe fiskerne å styre fangstprosessen. Fargeendringer hos makrell vil da, sammen med andre velferdsindikatorer som blant annet stimorganisering, fisketetthet og svømmeaktivitet, kunne bidra til enklere og bedre justeringer av fisket. Dette vil ivareta fiskens dyrevelferd, og videre gi best mulig kvalitet på fiskekjøttet, forteller Tveit i artikklen.

For å vise at makrellen blir blå når den blir stresset gjennomførte Sintef forsøk sammen med Havforskningsinstituttet ved deres anlegg på Austevoll.

– Vi utsatte makrell for ulike grader av trenging – fra veldig lite til moderat og høy. Det viser seg at makrellen skifter farge først ved høy trenging over lengre tid, sier Tveit.

Forskningen er en del av det fullførte prosjektet «Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter» med mål om å få til en bedre fangstprosess for ringnottrålere.