Lovundlaks AS annonserer søndag interesse for havbruk til havs langs norskekysten, nærmere bestemt i områder utenfor Helgeland i Nordland, skriver selskapet i en pressemelding.

Videre utviklingsarbeid vil foregå gjennom selskapet Utror AS. Dette selskapet skal i første omgang jobbe for at områdene utenfor Helgelandskysten blir inkludert i forestående konsekvensutredning for havbruk til havs.

Gitt at en konsekvensutredning viser at sameksistens i de aktuelle områdene er mulig, er ambisjonen å ta en ledende rolle i utviklingen av havbruk til havs utenfor Nordland, og å videreutvikle industrieventyret for sjømatnæringen og omkringliggende industri i regionen, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Ydmyke for risikoen

Selskapet har gjennom det siste året gjennomført omfattende studier og vurderinger av de naturgitte forholdene, mulige sameksistensutfordringer og muligheter, samt teknologikrav. Selskapet har gjennom denne tiden sparret med en design- og teknologileverandør, med felles ambisjon om å utvikle den mest bærekraftige løsningen for fremtidens havbruk i åpne farvann.

– Utrors analyser viser at de naturgitte forholdene i områdene utenfor Helgeland er ideelle for oppdrett av laks på laksens premisser, noe som også støttes av Lovundlaks’ gode biologiske erfaringer på eksponerte lokaliteter «innaskjærs» på Helgeland, sier daglig leder i Lovundlaks, Jacob Palmer Meland, i pressemeldingen.

Nå skal vi gjennom Utror bruke den neste tiden på å sørge for at mulighetene utredes på en god og faglig måte slik at Helgelandskysten blir med på det vi tror kan bli en ny epoke i norsk oppdrettsnæring, sier Jacob Meland, daglig leder i Lovundlaks. Foto: Arkivfoto Bent-Are Jensen

Basert på Utrors analyser er mulighetene for sameksistens og potensielle synergier med andre næringer også gode, men dette ønsker Lovundlaks å få en enda bedre forståelse av gjennom en konsekvensutredning, sier Meland.

– Lovundlaks er ydmyke for risikoen nye konsepter og produksjonsmetoder kan føre med seg. Samtidig er vi avhengige av å utvikle oss og tørre å utforske ny teknologi, sier Meland i meldingen.

Utror
  • Utror er et norsk selskap under stiftelse som etableres for å utrede mulighetene for havbruk til havs i identifiserte områder utenfor Helgelandskysten.
  • Selskapets aksjonærer vil være Lovundlaks, Lars Konrad Johnsen og Mathias Iversen. Johnsen vil være styreleder og ansatt som prosjektleder og -utvikler i selskapet, og Iversen vil være styremedlem og ansatt som daglig leder.
  • Johnsen kommer fra stillingen som aksjeanalytiker med ansvar for sjømatsektoren i Carnegie, mens Iversen kommer finansieringsavdelingen i DNB Markets med erfaring fra et bredt spekter av kapitalmarkedstransaksjoner for selskaper på tvers av ulike sektorer inkludert sjømatsektoren. Johnsen og Iversen tiltrer formelt sine roller i Utror 1. januar 2022. Selskapets tredje styremedlem vil være Ulrik Ulriksen, som også sitter i styret i Lovundlaks og er midlertidig daglig leder og operasjonsdirektør i Steen-Hansen AS.

Tre foreslåtte områder

Norsk oppdrettsnæring er avhengig av å ta i bruk nye områder og produksjonsmetoder for å kunne nå ambisjonen om femdobling av laks- og ørretproduksjon innen 2050 på miljøets betingelser. Havbruk i åpne farvann kan bidra til dette, men kan også bli en ny æra for Norge innen sjømatnæringen globalt, skriver Lovundlaks i pressemeldingen.

En utredning av mulige områder for havbruk til havs i Norge og tilrettelegging ved etablering av eget konsesjonsregime er bredt politisk forankret, senest i Hurdalsplattformen til den nye regjeringen utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

I Fiskeridirektoratets kartleggingsrapport fra 2019 anbefales 11 områder langs norskekysten for konsekvensutredning for havbruk til havs. Av disse ligger to av områdene utenfor Helgelandskysten i Nordland. Fiskeridirektoratets vurderinger, som er basert på Havforskningsinstituttets grundige analyser og innspill fra ulike myndigheter og arealinteressenter, peker på at områdene fremstår som attraktive for havbruk til havs. Dette støttes også av Utrors foreløpige undersøkelser, skriver Lovundlaks i pressemeldingen.

På bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet har Fiskeridirektoratet i november 2021 foreslått tre områder langs norskekysten som skal konsekvensutredes og potensielt tilrettelegges for havbruk til havs. Direktoratet har bedt om innspill til forslaget fra andre myndigheter og organisasjoner. De tre foreslåtte områdene er Norskerenna Sør utenfor Rogaland, Frøyabanken Nord/Sør utenfor Trøndelag og Tromsøflaket utenfor Troms og Finnmark.

Lovundlaks vil ha med områdene utenfor Nordland.