Tørket fiskeslam fra Andfjord Salmons landbaserte oppdrettsanlegg kan videreforedles til «dyrkingsmedier som organisk gjødsel eller organisk-mineralsk gjødsel til