Utfordringene står imidlertid i kø for det som kan bli verdens første ammoniakkdrevne tråler.

– Nå kjører vi i gang for å se om ammoniakk er et reelt alternativ. Dette blir vanskeligere enn andre energibærere, kanskje med unntak av kjernekraft, sier Lerøy Havfisks driftsdirektør Ronny Vågsholm til Fiskeribladet.

Tre til seks år før en eventuell byggestart

Piloten skal fortelle hva som må til for å benytte ammoniakk som energibærer på en havgående tråler. Vågsholm håper at teknologien kan være på plass i løpet av tre til seks år, og håper piloten gir svar på om det er praktisk og regningssvarende å bygge det som kan bli verdens første ammoniakkdrevne tråler.