Arild Sekkingstad i Austevoll-rederiet Oma kyst er ikke ukjent med nybygg.

I fjor investerte familierederiet i den splitter nye Malo-sjarken «Oma», og solgte samme året 27 meter lange «Vibeke Helene». Sekkingstad har nemlig en ny «Radek» under bygging i Tyrkia. Den gamle «Radek» på 53 meter skal samtidig rustes opp, og det er nye «Hargo» som nå fisker på gamlebåtens kvoter etter å ha blitt innlemmet i rederiet i juli.

Når vi kommer gjennom på mobil til Sekkingstad, er han om bord på nettopp «Hargo», som kanskje andre husker som både «Vikingbank» og «Harvest».