Kystverket tar for første gang i bruk VDES (VHF Data Exchange System) for å teste automatisk overføring av viktige meldinger fra myndigheter til skip.

Første gang i Norge

VDS er er et system for radiokommunikasjon mellom skip, landbasert infrastruktur og satellitter. VDES kombinerer AIS og en digital kommunikasjonskanal med, ifølge Kystverket, god kapasitet til å levere informasjonstjenester til skip.

Kystverket melder at fire nye VDES-basestasjoner nylig er etablert i Haugesundregionen som en del av et testprosjekt.

‒ Dette er første gangen VDES-basestasjoner blir brukt i Norge, sier Arve Dimmen, virksomhetsleder for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket, i en pressemelding.

Supplement til AIS-nettverket

Han viser til at det i VDES ligger et stort potensial for å sende ut viktige og nyttige meldinger direkte og automatisk til fartøyenes systemer om bord - både fra Kystverket og andre som leverer informasjon til skip. Dette kan være værmeldinger, navigasjonsvarsler og sikkerhetsmeldinger. VDES kan også bli et viktig verktøy for sjøtrafikksentralene og hovedredningssentralene.

‒ I første omgang kjører vi dette som et testprosjekt, men ved gode resultater ser vi for oss at systemet på sikt kan gå over i produksjon og vanlig drift. Det vil da bli et supplement til vårt AIS-nettverk, som i dag er et viktig myndighetsverktøy i den nasjonale beredskapen, påpeker Dimmen.

Sammenlignet med AIS har VDES enda større kapasitet til å håndtere store mengder datakommunikasjon.

Internasjonale maritime organisasjoner som IALA og IMO jobber ifølge Kystverket med å utvikle nødvendige tekniske standarder før VDES kan tas i operativ drift på verdensbasis. Kystverket bidrar aktivt i dette arbeidet, og vil bidra med erfaringer og kompetanse fra testprosjektet også internasjonalt.