Tjenesten gjør ifølge etaten offisielle data fra Kystverkets nasjonale AIS-nettverk lettere tilgjengelig for alle.

Søk på fartøy i sanntid

I tjenesten kan du følge trafikkbildet langs kysten og i norske havområder i sanntid, søke på enkeltfartøy opptil en uke tilbake i tid, få værdata, og trykke på virtuelle symboler i kartet for å se detaljer om skjær og grunner. Du kan også laste ned sjøtrafikkdata som en åpen datastrøm for å utvikle nye digitale tjenester eller videreutvikle eksisterende systemer eller applikasjoner.

NAIS er utviklet av BarentsWatch for Kystverket.

Mer tilgjengelige data

‒ AIS er en viktig tjeneste for det maritime Norge, og brukes i dag bredt ‒ fra myndigheter innen søk og redning og beredskap til private aktører i utviklingen av kommersielle produkter. I NAIS gjør vi nå store deler av norske AIS-data mer tilgjengelig og brukervennlig for folk flest, sier kystdirektør Einar Vik Arset i Kystverket i meldingen.

Kystverket opplyser at de i 2021 mottok cirka fem milliarder AIS-meldinger fra skipsfarten i norske farvann.

I norske farvann er det til enhver tid rundt 3000 fartøy som er pålagt å sende automatisk AIS-posisjonsdata. Meldingene sendes ca. hvert 10. sekund, og fanges opp av Kystverkets AIS-nettverk av nærmere 90 basestasjoner og fem satellitter.

Dette er de foreløpige tjenestene i NAIS:

  • Søk på fartøy i sanntid (identitet, fart og kurs)
  • Søk på fartøysbevegelser opptil en uke tilbake i tid
  • Se oppdaterte værdata
  • Bygg inn kartutsnitt på andre nettsider
  • Velg blant ulike kartbakgrunner
  • Filtrer på en eller flere nasjonaliteter
  • Klikk på symbol i kart for mer informasjon om skjær og grunner
  • Lage egne favorittlister og tidsintervaller for fartøy du ønsker å følge med på eller spore
  • Laste ned en åpen datastrøm (API) for visning på andre nettsider eller til utvikling av egne produkter

NAIS skal videreutvikles og vil etter hvert få flere nye funksjonaliteter, opplyser Kystverket.