Kystvaktsentralen er en sivil tjeneste som Kystvakten kjøper inn som en del av sin virksomhet. – Etter instruksen i J-melding 10 skal alle fangstoperasjoner