Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) er i gang med en såkalt metoderevisjon for kysttorsk i Nord-Norge. Det vil si en oppdatering av metodene som brukes for å vurdere hvor stor bestanden er.

Revisjonen er blitt gjort av forskere fra Havforskningsinstituttet i Bergen sammen med eksterne «reviewere» fra Canada og Island.

Arbeidet ligger nå til godkjenning hos ICES, og kan tas i bruk i april dersom den nye metoden får grønt lys, opplyser forsker Asgeir Aglen til Tekfisk.

Asgeir Aglen, forsker ved Havforskningsinstituttet.