Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i en pressemelding torsdag, at de har fastsatt totalkvoten for fiske av nordøstarktisk sei til 197.212 tonn i 2022.

Totalkvoten er lik kvoterådet fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES), og marginalt nedjustert fra 197.779 tonn i 2021.

Sei nord for 62 grader nord er en norsk bestand. Norge fastsetter derfor totalkvoten uten forhandlinger med andre stater.

Neste uke starter forhandlingene med russerne om kvoter på nordøst-arktisk torsk, hyse, lodde og blåkveite for 2022.