Det nye selskapet heter Kvarøy smolt og ligger inne på Mo Industripark i Mo i Rana på Helgeland i Nordland.

Industriparken har rikelig tilgang til vann og overskuddsvarme fra den øvrige industrien i byen.

– Det er en synergieffekt som passer Kvarøy-konsernet og Mo Industriparks miljøprofil godt, heter det i en pressemelding fra Kvarøy.

Laksekonsernet sikrer derved hele verdikjeden fra rogn til matfisk.

Totalrenovering

Investeringen vil komme på rundt 125 millioner kroner og består i totalrenovering av to produksjonshaller, nytt energi- og renseanlegg, nytt administrasjonsbygg samt optimalisering av vannkvalitet i alle produksjonsenheter.

Akva Group er leverandør av nye stål-kar som rommer cirka 190.000 liter. De nye karene vil nesten doble oppdrettsvolumet til fisken. Samtlige kar får oksygengjenvinning og CO2-stripping som reduserer vannforbruket, heter det i pressemeldingen.

Det investeres for å kunne produsere opp mot 10 millioner smolt «med mindre fotavtrykk enn dagens produksjon. Mer stabil energitilgang gir bedre forhold for fisken som blir både sprekere og vokser raskere», ifølge pressemeldingen.

Skisse av Kvarøy Smolts nye anlegg.

Halvert energiforbruk

I tillegg til at Kvarøy Smolt allerede kjøper varmt vann fra Mo Fjernvarme, skal det nye energianlegget etter planen redusere energiforbruket på anlegget med opptil 50 prosent.

– Vi har heller ikke behov for større vanntilgang med at vi investerer i gjenbruksanlegg. Gjennom et godt samarbeid med Elkem Rana og Mo Industripark kan anlegget utnytte den rest-ressursen som er i kjølvannet fra ovnene til Elkem Rana fullt ut, sier prosjektleder Stig Joar Krogli i meldingen.

Gjennom forprosjektet Mo Akvaponi undersøkes det nå om slammet fra smoltproduksjonen kan brukes som næring til å dyrke grønnsaker i stor skala inne på industriparken.

Prosjektgruppen består av Sintef, Mo Industripark, Kvarøy Smolt og BaRe avd. Mo i Rana.