Hvordan har laksen hatt det? Hvor kommer den fra? Hvilken mat fikk den? Slike spørsmål kan blokkjede-teknologien gi svar på.