Et annet navn er prorektor for forskning, Gro Anita Fonnes Flaten, ved Høgskolen på Vestlandet. De to kommer i tillegg til marin dekan Nils Gunnar Kvamstø ved Universitetet i Bergen. Kvamstø kom inn i siste runde i søknadsprosessen, etter ny utlysning med frist satt til 2. juni.

Misund tilbake til Havforskningsinstituttet?

Ingvil Eide Graff. Foto: Nifes

Sammen med Ingvild Eide Graff, som i dag er avdelingsdirektør for Norsk senter for forskningsdata (NSD), er han ifølge Khrono den sterkeste av de navngitte utfordrerne til Sissel Rogne som ny havforskningsdirektør.