Et annet navn er prorektor for forskning, Gro Anita Fonnes Flaten, ved Høgskolen på Vestlandet.