Som følge av de alvorlige forsinkelsene av helikoptrene, har som kjent Forsvaret underskudd på maritim helikopterkapasitet. Nå melder Teknisk Ukeblad (TU) at regjeringen mener det vil være mulig å leie inn sivile helikoptre som erstatning for NH90.

På slutten av fjoråret gikk Forsvarsmateriell (FMA) ut med en markedsundersøkelse («request for information», RFI) for å sjekke hva slags løsninger sivile leverandører kan tilby og til hvilken pris.

Og om det i hele tatt finnes aktører som er interessert i å ta på seg et slikt oppdrag. Svaret er ja, ifølge regjeringen, som fredag la fram en informasjonssak om NH90 for Stortinget, skriver TU.

– Vurderingen viser at det er mulig å leie sivile helikoptre, men at oppgavene en innleid sivil helikopterkapasitet kan løse, vil være begrenset sammenlignet med en militær kapasitet, heter det i informasjonssaken fra Forsvarsdepartementet.