Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har som mål i sommer om å fange en ung vågehval levende i et naturlig basseng mellom to øyer i Lofoten for å måle hørselsterskelen til dyret.

– Denne kunnskapen er helt nødvendig for å beskytte hval mot støy fra mennesker, sier forsker Petter Kvadsheim ved FFI i en pressemelding.

Forsker og prosjektleder Petter Kvadsheim ved FFI Foto: Kenny Backer Photography

Fiskeribladet har tidligere omtalt eksperimentet, som startet sommeren 2021 i Vestvågøy utenfor Lofoten. Da testet forskerne ut om fangstsystemet fungerer. 1,7 kilometer med ledenett som veier til sammen 20 tonn ble plassert ut i Vestfjorden. Seks hvaler svømte inn i bassenget i løpet av testsesongen. I år er målet å få gjennomført de første hørselstestene.

Aldri blitt målt

Hvaler bruker lyd til å kommunisere, lete etter mat og navigere. Men i dag vet vi ikke hvordan menneskeskapt støy fra skipstrafikk, oljevirksomhet, havvind og militære sonarer påvirker hvalene.

Det er et norsk-amerikansk forskningsprosjekt som nå forsøker å løse mysteriet.

– Menneskeskapt lyd kan påvirke hvalens hørsel og oppførsel, og forstyrre hvordan den kommuniserer, beiter og navigerer. I dag vet vi ikke sikkerhet hvilke frekvenser bardehvaler oppfatter. Det er aldri blitt målt. Slik kunnskap er første steg hvis vi skal finne ut hvilken type menneskeskapt støy som påvirker hvalen og hvordan, sier Kvadsheim.

Som på spedbarn

FFI opplyser at hvalhørselen skal måles med samme metode som brukes på spedbarn, ved at elektroder registrerer nervesignalene fra øret til hjernen når barnet oppfatter en lyd. Testene overvåkes av veterinær.

– Hvis dyret viser tegn til å bli stresset, vil vi avbryte forsøket, forsikrer Kvadsheim

Når forsøkene er gjennomført, skal hvalen slippes fri.

Kritiserte prosjektet

En rekke internasjonale forskere og miljøvernorganisasjoner har kritisert prosjektet. Animal Welfare Institutet og Noah har tidligere uttalt til Fiskeribladet at de har flere bekymringer knyttet til forskningsprosjektet, og er redd hvalene påføres store belastninger og stress.

FFI påpeker at prosjektet og fangstmetoden er godkjent av Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Prosjektet støttes også av Forskerutvalget om sjøpattedyr, som gir råd om forskning og forvaltning av slike dyr.

– Jeg synes det er rart at dyrevernsorganisasjoner er imot noe som vil generere mer kunnskap og bedre vern, som skal forvalte dyrene på en god måte, uttalte Kvadsheim til Fiskeribladet i fjor sommer.

Om prosjektet

Deltakere: National Marine Mammal Foundation, FFI, US Navy marine mammal program, Universitetet i Århus, Dyreparken i Kristiansand og LK-ARTS Norway

Budsjett: 1,8 millioner dollar

Varighet: 2020–2024 Mål: Kartlegge hørselen til bardehvaler

Oppdragsgiver: The Subcommittee on Ocean Science and Technology, USA

Tillatelse: Prosjektet er godkjent av Mattilsynet

Kilde: https://www.ffi.no/aktuelt/nyheter/ffi-skal-teste-horselen-hos-hval