Det er forskningsdirektør Geir Huse selv som tar imot Fiskeribladet i tiende og øverste etasje i forskningsbygget ytterst på Nordnes. Husets pressekontakt sitter nemlig skårfast i heisen, som har brutt sammen i det sommerlige tordenværet.

Fysisk møte i Bergen

På Havforskningsinstituttet skal det altså mye til før møter avlyses. Det gjelder også for det norsk-russiske forskningssamarbeidet. Huse har akkurat takket av en gruppe russiske forskere – ikke på Teams, men etter et lunsj-til-lunsj-møte i hjertet av Bergen. Samarbeidet forskerne har hatt siden 1958 har solide røtter, og trumfer det politiske klimaet mellom øst og vest.