Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) legger i dag frem sine kvoteråd for makrell, nordsjøsild, norsk vårgytende sild, kolmule og hestmakrell for 2022.

Framleggingen skjer på Pynten, ytterst på Nordnes i Bergen klokken 12.00.

Fiskeribladet er tilstede på fremleggelsen, der forskere fra Havforskningsinstituttet vil tilgjengelig for å svare på spørsmål om forskningen som ligger bak kvoterådene.