Den nyansatte seniorrådgiveren har gått fra arbeid med forvaltning i miljødirektoratet til å nå jobbe med å fremme fiskernes interesser.

– Jeg har vært veldig heldig som fikk gå i hælene på bestefar gjennom så å si hele oppveksten. Han er i grunn den som har lært meg alt jeg kan om praktisk innsikt og hvordan klare seg på havet, sier Arvnes i denne podkasten:

– Jeg håper at jeg kan bidra med å se næringen fra en litt annen synsvinkel og at min kunnskap om miljøforvaltningen kan være fin for fremtidig arbeid med miljø og sameksistens i Fiskarlaget, sier Pettersvik.

Har jobbet med Oslofjorden

Oslofjorden har vært under press lenge. I miljødirektoratet deltok Arvnes i arbeidet med å lage en tiltaksplan for å forbedre tilstanden i Oslofjorden. Denne planene er akkurat ferdig, og det jobbes nå med å følge opp tiltakene.

– Det er mange faktorer som spiller inn på hvorfor Oslofjorden ble syk. En av disse er avrenning av næringssalter fra landbruket, sier Arvnes.

Arvnes trekker sammenlignbare linjer til bekymringene knyttet til nedgang i bestandene av kysttorsk. Hun mener det er viktig å se ulike påvirkningskilder til hvorfor en art har en nedadgående trend.

– Det er på ingen måte sikkert at fiskeri er eneste årsak til nedgang i bestandene av kysttorsk. Sammenhengene er komplekse, og det er viktig å se at det er mange faktorer som spiller inn, sier Arvnes.

– Havet er stort og i utgangspunktet tenker jeg det er plass til flere næringsaktører hvis vi tar oss tid til å snakke sammen om hvor og hvordan, sier Maria Pettersvik Arvnes Foto: Lena Knutli

Arelakonflikter

Når det kommer til fremtidig utbygging av havområder til havvindindustri tror Arvnes vi står ovenfor noe som kan bli en veldig spennende utfordring.

– Utgangspunktet må være at det er plass til alle, men her må man snakke sammen og ta seg tid til å finne ut hva som passer best hvor. Jeg tror det blir viktig at vi klarer å ivareta hensyn til ulike næringer, sier Arvnes.

Havvind vil kreve store areal. Arvnes mener noe av det viktigste for Fiskarlaget blir å sørge for at områdene ikke havner i gode og viktige fiskefelt.

– Havet er stort, og slik situasjonen er nå har jeg lyst til å si at det plass til alle, men det blir litt som å spå i en glasskule, for man vet jo ikke hva som vil skje i fremtiden, sier Arvnes.

Hør mer om det ved å klikke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i iTunes og på Spotify.

Her finner du noen av våre nyeste episoder: