I talen vil havforskningsdirektøren fortelle om havets helsetilstand og ressursene vi tar ut. Ifølge Havforskningsinstituttet vil hun også ta opp