Den nye katapulten skal hete DigiCat Norwegian Catapult Centre. Dette er ett av etter sommeren. 

Senteret skal huses i Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund.

Norsk Katapult

  • Norsk Katapult er et samarbeid mellom Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. 
  • Organisasjonen eies, og får bevilget midler til katapult-sentrene fra Nærings- og fiskeridirektoratet. 
  • Formålet med Norsk Katapult er å «Bidra til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon», heter det på Norsk Katapults hjemmesider.
  • Hvert senter fokuserer på ulik kompetanse innen forskning og utvikling. 
  • I 2018 har Nærings- og fiskeridirektoratet bevilget 125 millioner kroner til å opprette tre nye katapult-sentre på Vestlandet. 
  • Det har også blitt bevilget 55 millioner kroner til å videreutvikle de to eksisterende katapult-sentrene i Norge - Manufacturing Technology på Raufoss og Future Materials i Kristiansand og Grimstad.

- DigiCat Norwegian Catapult Centre skal blant annet fokusere på utviklingen av utstyr og fartøy i tidlig fase. Før aktører i næringen produserer utstyr, har de behov for å teste ut konsepter for å se om de fungerer, sier prosjektlederen for ÅKP Blue Innovation Arena sitt katapult-senter, Jan Børre Rydningen.

Jan Børre Rydningen Foto: privat

Sammen med flere store samarbeidspartnere fra næringsliv og forskning har ÅKP Blue Innovation Arena fått tildelt midler for å starte senteret. 

Tredimensjonalt

Katapultsenteret i Ålesund skal bidra til å utvikle digitale modeller av konsepter og utstyr, og deretter teste dem virtuelt gjennom en «digital tvilling». 

- Det er en digital representasjon av utstyr som motorer, fartøy, kraner og mye mer, en digital modell av den virkelige enheten, forklarer Rydningen. 

Utstyrsleverandører og havnæringen forøvrig inviteres etter sommeren til å teste ut deres modeller i katapultsenterets simulator. 

- Utviklingen av modeller i havnæringen har utviklet seg med tidene - fra todimensjonale modeller, til tredimensjonale modeller. Katapultsenteret i Ålesund vil gi liv til de tredimensjonale modellene. 

Utviklingen av modeller i havnæringen har utviklet seg med tidene - fra todimensjonale modeller, til tredimensjonale modeller. Katapultsenteret i Ålesund vil gi liv til de tredimensjonale modellene. 

Jan Børre Rydningen, prosjektleder for ÅKP Blue Innovation Arena sitt katapult-senter

Fra helse til romfart

DigiCat Norwegian Catapult Centre er primært rettet mot hav- og fiskerinæringene, men Rydningen forklarer at teknologien kan være nyttig for mange andre sektorer i norsk næringsliv.

- Teknologien med virtuell virkelighet er ikke unikt for hav- og fiskerinæringen. Vi bygger virtuelle modeller av kraner, båter og mye annet. Men så lenge du utvikler de riktige digitale modellene i simulatoren, vil programmet kunne brukes i alt fra helsevesen til romfart.

Han forteller at kjernen av katapulten kommer til å bestå av bare en håndfull personer, men de vil samarbeide med andre aktører som NTNU, Norut og Sintef Ocean.

I utviklingen av katapulten har Rolls Royce Marine, Inmarsat og Ulstein vært med som sentrale aktører. Det har også selskapet Offshore Simulator Center, som sitter på ti års erfaring innen simulering og datavisualisering.

Simulerer fangstfartøy

Katapultstatusen er kanskje ny, men ÅKP Blue Innovation Arena har jobbet over lengre tid med å utvikle verktøy for å drive med virtuell prototyping. 

- Den første større testen i katapulten skal finne sted etter sommeren og kommer til å simulere fremtidens fangstfartøy, sier han. 

Rydningen ønsker imidlertid ikke å gå ut med informasjon om hvilket selskap som først skal benytte seg av testsenteret.

Bedrifter der de er

Katapulten kommer også til ha "noder" utplassert i Bergen og Narvik. Nodene er ressurser i form av utstyr og kompetanse som er nødvendig for å drifte simulatoren, slik at utstyrsleverandører kan bruke løsningen i sitt eget nærområde.

De to andre nye katapultene blir etablert i Bergen og Stord.