I forrige uke sjøsatte Kystverket en såkalt smartbøye i Vestfjorden. Bøya er til forveksling lik et vest-kardinalmerke, men brukes kun til å måle vind, strøm og bølger.

. Ruben Iversen, prosjektleder i Kystverket. Foto: Kystverket

Bøya er den andre i sitt slag i Norge, og vil gi verdifulle lokale værdata for skipstrafikken, påpeker prosjektleder Ruben Iversen i Kystverket.

Bøya ble i forrige uke satt ut nær Tranøy losbordingsfelt i Nordland, i området vest for Hammerøygrunnen i Vestfjorden. Dette er et værutsatt område og Kystverket opplyser at stedet er valgt helt bevisst.

- Nå er den satt ut og vil gi oppdateringer hver hele og halve time. Den vil være et godt hjelpemiddel for sjøfarende og fiskere, sier Iversen til Fiskeribladet.

Verdifulle data

Den første bøyen ble plassert ut ved Fausken på Mørekysten i 2018 for en testperiode. Begge bøyene er utrustet med avansert sensorteknologi for å måle og registrere de faktiske meteorologiske forholdene på stedet, som vind, bølger, strøm og temperatur – i sanntid. Dataene fra bøyene vil gjøres tilgjengelig for alle på nett.

Kystverket melder på sine nettsider at den første bøya gav verdifulle data og nyttige erfaringer til videreutvikling av flere slike bøyer.

Smartbøyen er satt ut nær Tranøy losboardingsfelt i Nordland, vest for Hammerøygrunnen i Vestfjorden. Foto: Kystverket

– Disse bøyene har en spesiell tilpasset fortøyningsløsning for å kunne gi mest mulig korrekte værdata. Den første bøya registrerte kraftigste vindkast på 28 m/s, som tilsvarer sterk storm - og største bølgehøyde på 18,9. Det er veldig interessant å følge med «live» og lese av reelle data når det virkelig er uvær, sier Iversen i en pressemelding på Kystverkets nettsider.

Her kan du følge data fra bøya live.