Noen måneder forsinket på grunn av designendringer og deretter koronaviruset, kunne Midt-Norsk Havbruk ta imot sin fjerde Aquatraz-merd i slutten av april.

Den ble slept fra Fosen Yard til nabolokaliteten til Kipholman der den skal ligge i Nærøysund kommune i Trøndelag. Der klargjøres den til det skal settes inn fisk i slutten av mai.

Dype luseskjørt

De åtte øverste metrene av aquatrazmerdene er i stål. På denne nye utgaven skal det monteres presenningsskjørt fra 8 meters dyp til 18 meter.