Noen måneder forsinket på grunn av designendringer og deretter koronaviruset, kunne Midt-Norsk Havbruk ta imot sin fjerde Aquatraz-merd i slutten av april. Den ble slept