Resirkuleringsteknologi og sporbarhet står sentralt i «sporbart miljøtau»-prosjektet, som tar mål av seg til å gjøre tauverk fra fiskeri- og oppdrettsnæringen både miljøriktig og regningssvarende. Der plast ellers ville gått til destruering gjennom forbrenning, ønsker partnerne å lage en ny industri.

Håper alle næringer tar del

Nå håper initiativtagerne at alle næringer som bruker plasttau slutter opp om plastinitiativet. Det omfatter også plastens opphav, oljenæringen. Olje- og Offshorenæringen er nemlig storforbruker av tauverk, i likhet med sjømatnæringene.

Hvert år havner 8 til 12 tonn millioner plastavfall i havet.