Resirkuleringsteknologi og sporbarhet står sentralt i «sporbart miljøtau»-prosjektet, som tar mål