I sommer skal loddeforekomster i fiskerisonen ved Jan Mayen kartlegges fra 24. juli til 14. august. I den forbindelse søker Havforskningsinstituttet (HI) fartøy.

Fiskeridirektoratet opplyser på sine nettsider at toktet kan gjennomføres av samme fartøy, eller deles mellom to fartøy.

Avtale om toktgjennomføring inngås med HI, men økonomisk kompensasjon administreres av Norges Sildesalgslag.

HI vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet velge ut fartøy som fyller vilkårene. Ved mer enn ett fartøy påmeldt til hver periode vil utvelgelsen foregå ved loddtrekning blant aktuelle fartøy, opplyser direktoratet.