Havforskningsinstituttet skal fornye kyst-referanseflåten og ønsker å inngå kontrakt med 12 fartøy. Det instituttet er på jakt etter er snurrevad/line/garn/reketrål med fartøylengde fra 9 meter til og med 14,99 meter (27,99 meter for reketråler, fartøykategori nr 12).

Frist for forespørsel om deltakelse er 6. juni kl. 12.00, viser instituttet til i en melding som er gjengitt på Sildelagets nettsider.

Konkurransen er kunngjort på Doffin, som er en database for offentlige innkjøp, underlagt direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Referanseflåten er en utvalgt gruppe norske fiskefartøy som, mot økonomisk kompensasjon, gir Havforskningsinstituttet inngående informasjon fra sine enkeltfangster og sin generelle fiskeriaktivitet.

En havgående referanseflåte av fiskefartøy, større enn 28 meter, ble startet opp høsten 2000, og har i den siste kontraktsperioden bestått av 15 fartøy. Høsten 2005 ble en tilsvarende kyst-referanseflåte etablert langs hele kysten, fra Varanger til Oslofjorden. Denne består av 22 kystfartøy, hovedsakelig mindre enn 15 meter i redskapskategorien garn/line, men også 3 reketrålere og 2 snurrevadbåter.