Havforskningsinstituttets arbeid med å risikovurdere norsk fiskeoppdrett var en viktig faktor da de fikk oppgaven med å lede en ny arbeidsgruppe, skriver instituttet på sine hjemmesider. Arbeidet er i regi av Det internasjonale havforskningsrådet