Ved Havforskningsinstituttet har forskere klart å finne ut når på året eggene klekkes – nemlig sent i mai og i juni, melder instituttet i en artikkel på sine nettsider.

Forsker Ann Merete Hjelset Foto: Gunnar Sætra/Havforskningsinstituttet (arkiv)

Larver i mai-juni

– Vi ønsker å forstå livssyklusen til snøkrabben i Barentshavet. Gjør vi det, kan vi for eksempel også kunne finne ut mer om hvordan bestanden vil utvikle seg videre, sier forsker Ann Merete Hjelset.

Hun viser til at hunnen bærer rundt på eggene sine i nesten ett år før de klekkes. Etter at larvene er klekt, vil de leve fritt i sjøen i to–tre måneder og beite på små planteplankton.

– Vi har tatt prøver med planktonhåv og fant da snøkrabbelarver i vannmassene fra slutten av mai og ut juni, forteller Hjelset.

Studerer utviklingen

Forskerne tok prøver fra 23 ulike steder og fant larver på 20 av dem. Larvestadiet til snøkrabben består av tre stadier, og i løpet av det siste larvestadiet vil de trekke ned mot havbunnen og bunnslår.

I dag er snøkrabben utbredt over store deler av Barentshavet, og det er også gjort enkeltregistreringer av snøkrabbe rundt Spitsbergen og langs kysten av Finnmark.

– Funnene kan vi blant annet bruke til å finne ut mer om spredning av snøkrabbe i Barentshavet fremover. Det er jo en relativt ny art i Barentshavet, derfor er det viktig å studere utviklingen av bestanden, sier Hjelset.