I en oppsummering av loddetoktet, melder Havforskningsinstituttet fredag at mesteparten av lodda stod i øst.

– Totalt ble det beregnet å være ca. 430 000 tonn lodde i dekningsområdet mellom Andøya og Varangerfjorden. Vi beregner at cirka 86 prosent av lodda tilhører 2019-årsklassen, sier toktleder Georg Skaret, på instituttets nettsider.

Sterk 2019-årsklasse

Gytetoktet på lodde har gått årlig siden 2019, og Skaret forteller at årets beregninger tyder på større mengder lodde enn de foregående årene. Over 75 prosent av den beregnede mengden av lodde stod i øst, nord for Varanger-halvøya.

– Resultatene fra toktet samsvarer godt med framskrivingen fra høst-toktet, noe som er positivt med tanke på evalueringen av toktet som skal skje under ICES sin metoderevisjon for lodde i juni, sier forskeren.

Her kan du lese mer fra forskernes oppsummering.