Havforskningsinstituttet ønsker å leie et fartøy til pelagisk tråling i juni 2022. Båten skal brukes til tråling av makrell og til bruk av en planktonsampler for fiskeegg, skriver Sildesalgslaget.

Toktet varer i 21 dager i juni, og er en del av det internasjonale toktet for makrell- og hestmakrell-egg. Dette gjennomføres hvert tredje år.

Området som skal dekkes omfatter havområdene vest av Skottland, områdene rundt Færøyene og videre mot Norskekysten sør for 66. breddegrad, står det i utlysningen på Doffin, databasen for offentlige innkjøp.